Devam/Devamsızlık

Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca öğrenciler derslerin kuramsal kısmının en az % 70’ine devam etmek zorundadır.