Dersin Kodu ve Adı: HIST- 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

Dersin Kredisi : (2 0 2)

Dersi Veren Öğretim Üyesi:

Öğr. Gör. Dr. Tüzel ATICI

  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi, Türk  İstiklal Savaşı, Atatürk  İnkılâpları ve  İlkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında öğrencilere güvenilir, bilimsel bilgiler vermeyi, Atatürk İnkılâpları ve  İlkeleri ve Atatürkçü düşünce etrafında Türk gençliğini yetiştirmeyi amaçlayan bir derstir. Bunun yanısıra bu ders, öğrencilere tarihi ve tarihle ilgili metinleri sevdirmeyi, öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamayı ve Türkiye’nin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gerçekleştirdiği modernleşmeyi kavramasını da amaçlamaktadır.

       Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II (HIST-202) dersi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Lozan Antlaşmasından, yakın tarihimize kadar geçen süre içindeki konuları incelemektedir. 

Dersler, uzaktan eğitim yöntemleriyle, asenkron olarak yürütülmektedir.

Arasınav ve  final sınavı (Üniversitede ve belirlenen sınav salonunda) yüz yüze yapılacaktır.